Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Promotorku.cz, Pitbikes.cz, Jcosta.cz, Jan Hanuš, Sportovní 16/616, 682 01 Vyškov, IČ: 86955322, DIČ: CZ900245099). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat NONSTOP. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v našem internetovém obchodě www.promotorku.cz, telefonicky na čísle +420 517 441 221, e-mailu (info@promotorku.cz), či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnosti, barvy a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených při registraci a v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je na naší straně přijata v okamžiku vašeho potvrzení objednávky, poté nejpozději následující pracovní den bude Vaše zásilka vyexpedována. Před samotnou expedicí zboží, Vás ještě můžeme kontaktovat pro potvrzení objednávky, či pro upřesnění případných detailů. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služeb.

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednané zboží lze zaplatit při doručení přepravní službou (na dobírku), bankovním převodem před odesláním zboží, hotově (pouze při osobním převzetí ve Vyškově nebo při dovozu ZDARMA ve městě Vyškov na vaší adresu), případně po předchozí dohodě fakturou. Objednané zboží vám zašleme přepravní službou na dobírku, nebo si jej můžete osobně převzít ve Vyškově na naší provozovně. 

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží je běžně odesíláno ještě v den objednávky, nejpozději však následující den. O případné změně dodací lhůty budeme neprodleně kupujícího informovat.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží Vám bude vráceno na Vaše náklady zpět.

Plně v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.

Nevyhovuje Vám zboží? Bezproblému Vám při vrácení zboží do 14 dnů vrátíme peníze nebo vyměníme za jiné zboží dle Vašeho přání.

Podmínky pro vrácení zboží:

- Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání.
- Zboží musí být kompletní, nepoužívané a nepoškozené, včetně původního obalu a opatřené původními visačkami a návody (pokud u daného zboží byly - tak aby bylo možno toto zboží dále nabízet jako nové).
- S kopií dokladu o koupi (faktura).
- S vyplněným a podepsaným formulářem pro vrácení zboží. Pokud nemáte tiskárnu, přiložte průvodní dopis, ve kterém uveďte stejné údaje, které by jste vyplnili ve formuláři + podpis.
- Pokud máte zájem o výměnu zboží, přiložte k vracenému zboží tento formulář
- Zboží zašlete na naši adresu.

Zboží posílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy k nám. Zboží které bude na naši adresu zasláno na dobírku, nebude vyzvednuto a bude vráceno zpět odesilateli.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§ 53 odst. 8 Občanský zákoník)

§  V případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

§  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

§  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

§  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

§  na dodávku novin, periodik a časopisů,

§  spočívajících ve hře nebo loterii,

§  v případě, že zákazník není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČ..

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet, nebo složenkou na Vaši adresu nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Při výměně zboží Vám budou zaslány po přijetí a kontrole zboží platební údaje pro uhrazení rozdílu ceny, případně bude vrácen přeplatek na Vámi uvedený účet nebo složenkou nejpozději do 30 kalendářních dnů.

V případě vrácení peněz poštovní složenkou Vám bude stržen poplatek za vrácení peněz, který si účtuje Česká pošta (cca. 35kč).

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Jestliže se u zboží při jeho používání projeví závada, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným opotřebením 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (info@promotorku) či telefonicky (+420 517 441 221)
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu (Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov).
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu a tel.číslo
4) přiložte také kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (fakturu)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

9) NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ - SMLUVNÍ POKUTA PRO NESPOLEHLIVÉ

Pokud se nám nevyzvednutá zásilka poslaná na dobírku vrátí, vyzveme Vás k vysvětlení a bude Vám nabídnuto opětovné zaslání zboží po úhradě předem, přičemž Vám bude připočteno předchozí poštovné.

V případě platby předem na účet a následném nevyzvednutí balíčku, je prodávajícím navrácena částka za zboží ponížená o náklad poštovného a balného.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které si objednal na dobírku a balíček se vrátí zpět prodávajícímu, může prodávající požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (viz Občanský zákoník § 544 - 545).

10) BEZPEČNOST, OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Promotorku.cz - Jan Hanuš poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a podobné. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Mezi tyto důvěryhodné subjekty patří také společnost MITON MEDIA a.s., provozující portál Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu Ověreno zákazníky. Společnost MITON MEDIA a.s. se zavazuje uvedené e-mailové adresy nepředávat třetí straně, nepoužívat je k dalším účelům, a do 30-ti dnů je odstranit ze své databáze.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Firma Jan Hanuš Pitbikes.cz, ProMotorku.cz je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Tyto údaje je možné na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí uvedené údaje dále zpracovávat.


Stanete-li se zákazníkem některého z internetových obchodů firmy Jan Hanuš Pitbikes.cz, Jcosta.cz, ProMotorku.cz, MTBkolo.cz, dáváte svojí registrací či odesláním objednávky souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány a používány výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo Jan Hanuš Pitbikes.cz, Jcosta.cz, ProMotorku.cz, MTBkolo.cz výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, a partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.